Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη)

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) κτιρίου.

Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη)

Η εξωτερική Θερμομόνωση έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες.
  • Κατασκευάζεται ολοκληρωμένη θερμομόνωση, χωρίς  θερμογέφυρες στα στοιχεία του κτιρίου από σκυρόδεμα, πχ. δοκάρια, κολώνες.
  • Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου αναβαθμίζονται αισθητικά.
  • Γίνεται απίσβεση σε άμεσο χρονικό διάστημα
  • Άλλο ένα πλεονέκτημα που προσφέρει η εξωτερική θερμομόνωση είναι η σημαντική εξοικονόμηση χώρου και η πλειονότητα των αρχιτεκτονικών επιλογών που σας προσφέρει. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αρκετά αρχιτεκτονικά σχέδια, σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και σε τελικές υφές, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης να είναι πολύ κοντά στο προσωπικό σας γούστο.

Εξωτερική Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να παρέχει άριστη θερμομόνωση και παράλληλα να διαθέτει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος.

Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου και η προστασία αυτής με διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε να παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε άλλη επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της.

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) κτιρίου.

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) κτιρίου.

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) κτιρίου.

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) κτιρίου.