Θερμοπρόσοψη – Εξωτερική Θερμομόνωση

Θερμοπρόσοψη – Εξωτερική Θερμομόνωση

Τι είναι η θερμοπρόσoψη – εξωτερική θερμομόνωση;

Η διαδικασία περιλαμβάνει την προσθήκη ενός στρώματος του μονωτικού υλικού στο εξωτερικό του σπιτιού σας, με αποτέλεσμα να βελτιώνει τη θερμιδική αποδοτικότητα των τοίχων και επομένως μειώνει την απώλεια θερμότητας από την ιδιοκτησία. Επίσης, το στρώμα της μόνωσης βοηθά να προστατεύει την υποκείμενη τοιχοποιία και συχνά βελτιώνει την εμφάνιση του ακινήτου.

Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο  γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων του. Το κάθε κτίριο έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης θερμοπρόσοψης, όπως είναι η υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια τα δομικά στοιχεία που αποτελείται και το τοπικό κλίμα της περιοχής.

Η Εξωτερική Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Ολοκληρωμένη θερμομόνωση, χωρίς να δημιουργούνται θερμογέφυρες στα στοιχεία του κτιρίου από σκυρόδεμα, πχ. δοκάρια, κολώνες, τοιχία κ.λ.π.
  • Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, διότι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο, ενώ ταυτόχρονα τις στεγανοποιεί.
  • Με την εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) δεν μειώνεται το εμβαδόν του εσωτερικού χώρου, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται εξωτερικά.
  • Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου αναβαθμίζονται αισθητικά.
  • Το κόστος κατασκευής αποσβένεται  άμεσα.

Πώς γίνεται η θερμοπρόσοψη; Ποια είναι η διαδικασία;

Η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους εξωτερικούς κατακόρυφους τοίχους ενός κτιρίου, είναι μια εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί μελέτη του κτίσματος και των δομικών υλικών του, καθώς και της περιοχής που βρίσκεται και των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτή.

Τα επαγγελματικά συνεργεία μονώσεων της εταιρείας μας ακολουθούν τα εξής βήματα:

1. Καθαρίζεται η επιφάνεια (μεμονωμένος τοίχος ή σύνολο εξωτερικών τοίχων) και ξηλώνονται σαθρά κονιάματα.

2. Γίνεται έλεγχος της επιπεδότητας των προσόψεων.

3. Εάν είναι απαραίτητο, γίνεται η τοποθέτηση των μαρμαροποδιών στα παράθυρα.

4. Τοποθετείται οριζόντιος οδηγός στη βάση του κτιρίου.

5. Εγκαθίστανται οι θερμομονωτικές πλάκες και δημιουργείται ζώνη στεγάνωσης και προστασίας.

6. Καλύπτονται τα κενά μεταξύ των αρμών και τρίβεται η επιφάνεια, ώστε να είναι λεία.

7. Εφαρμόζεται το βασικό επίχρισμα και έπειτα, όταν σκληρύνει, γίνεται το αστάρωμα.

8. Για να ενισχυθεί η μηχανική αντοχή της θερμοπρόσοψης, μπορεί να εφαρμοστεί διπλός οπλισμός.