Τιμοκατάλογος

[bt_cost_calculator total_text=”Σύνολο Με Φ.Π.Α” currency_after=”yes” email_client=”yes” m_name=”Mandatory” m_phone=”Mandatory” m_address=”Mandatory” m_message=”Mandatory” show_booking=”yes” m_date=”Mandatory” m_time=”Mandatory” time_start=”09:00″ time_end=”18:00″ admin_email=”info@monoseistaratswn.gr” paypal_currency=”USD” currency=”€” subject=”This is email subject” accent_color=”#1e73be” el_class=”this_is_extra_class”]

Τιμοκατάλογος για μονώσεις

Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

Θερμομόνωση Ταράτσας (κλασική συμβατική)
€Από 29 € ανά m2
Θερμομόνωση Ταράτσας (ανεστραμμένη)
€Από 45 € ανά m2
Στεγανοποίηση Ταράτσας με Ασφαλτόπανα
€Από 13 € ανά m2
Στεγανοποίηση Ταράτσας με Hyperdesmo
€Από 12 € ανά m2
Εσωτερική Θερμομόνωση
€Από 40 € ανά m2
[/bt_cost_calculator]

Κοστολόγιο Μόνωσης

Η εταιρεία μας Μονωτική Ελλάδος, σας γνωστοποιεί ενδεικτικές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, για μονώσεις ταρατσών και μονώσεις τοίχων. Το ελάχιστο κόστος για τις μονώσεις, προκύπτει υπολογίζοντας τα πιο ποιοτικά μονωτικά υλικά της αγοράς, αλλά και την άριστη τοποθέτησή τους από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.

 

Σημειώνουμε και διευκρινίζουμε  πως οι τιμές που αναφέρονται επηρεάζονται αισθητά από:

  • Tα συνολικά τετραγωνικά μέτρα.
  • Την ποιότητα του υποστρώματος και τις πιθανές εργασίες που πρέπει να προηγηθούν, ώστε να υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
  • Τις εκάστοτε επιπρόσθετες απαιτήσεις∙ όπως για παράδειγμα, το πάχος της θερμομόνωσης να είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
  • Τις πιθανές επιπλέον εργασίες και κατασκευές που άπτονται της μόνωσης και είναι πέραν αυτής (π.χ. τοποθέτηση βάσεων ηλιακών και δεξαμενών, αποξηλώσεις παλαιών μονώσεων κ.α.)